Klíma s.r.o. logo bez pozadia na svetlé pozadie

INŠTALOVANÁ TECHNOLÓGIA

Tepelné čerpadlo

Kaskáda tepelných čerpadiel pre bytový dom

MIESTO INŠTALÁCIE

Ocenenie aj za „Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku“

Bytový dom

Devínska Nová ves – Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

4ks kaskáda 16kW tepelných čerpadiel zabezpečujú vykurovanie aj ohrev TÚV.

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19, Bratislava
rekonštrukcia, a hĺbková obnova

Zhotoviteľ kotolne:    KLÍMA, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:  Peter Oslanec
Stavebník:  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  771 tis. €
Doba výstavby:   07/2015 – 03/2016

Cena v súťaži stavba roka „Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia“ udelená odbornou porotou za: 

–  vysokú kvalitu hĺbkovej obnovy a modernizácie s rešpektovaním všetkých požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby,
–  za úspešné uplatnenie cieľov medzinárodného projektu EU-GUGLE – European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy pri realizácii obnovy,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A“,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa globálneho ukazovateľa primárna energia – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A1“.

DOTÁCIE ZÍSKANÉ

Získaná dotácia z programu „EU GUGLE“!

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zelená linka: 0800 777 700
Mail: info@plusy.sk

Komentáre