INŠTALOVANÁ TECHNOLÓGIA

Tepelné čerpadlo

Kaskáda tepelných čerpadiel pre bytový dom

MIESTO INŠTALÁCIE

Ocenenie aj za „Najlepšie obnovený bytový dom na Slovensku“

Bytový dom

Devínska Nová ves – Bratislava

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

4ks kaskáda 16kW tepelných čerpadiel zabezpečujú vykurovanie aj ohrev TÚV.

Bytový dom na ul. P. Horova 17, 19, Bratislava
rekonštrukcia, a hĺbková obnova

Zhotoviteľ kotolne:    KLÍMA, s.r.o.
Hlavný stavbyvedúci:  Peter Oslanec
Stavebník:  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  771 tis. €
Doba výstavby:   07/2015 – 03/2016

Cena v súťaži stavba roka „Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia“ udelená odbornou porotou za: 

–  vysokú kvalitu hĺbkovej obnovy a modernizácie s rešpektovaním všetkých požiadaviek na ultranízkoenergetickú úroveň výstavby,
–  za úspešné uplatnenie cieľov medzinárodného projektu EU-GUGLE – European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy pri realizácii obnovy,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A“,
–   preukázateľné splnenie požiadaviek na zaradenie stavby podľa globálneho ukazovateľa primárna energia – do triedy energetickej hospodárnosti budov „A1“.

DOTÁCIE ZÍSKANÉ

Získaná dotácia z programu „EU GUGLE“!

POTREBUJETE PORADIŤ?

Zelená linka: 0800 777 700
Mail: info@plusy.sk

Komentáre